Литературите ни романът на изтока със запада в балканските литератури

Евдокия Борисова

Световна литература винаги е имало и тя съвсем не е продукт само на транснационализма или конфигурирането на онова, което назоваваме световен книжен пазар.