Маргиналии книга 3

Данко Георгиев

Поредицата се стреми към изследване и събиране на славянските маргинални текстове, независимо от техния произход и национални особености. Тя е отворена за всички изследователи, които се занимават с тази проблематика.