Лични и социални асистенти на хора с увреждания

ГЮЛНИХАР НЕДЖИБ

Целта е разкривайки същността на услугите „Личен асистент” и „Социален асистент”, да се формулирт проблемите, които възникват при реализацията им, както и да се очертаят нови организационни и административни инициативи за повишаване ефективността на предприетите мерки и за ограничаване на неблагоприятните тенденции при работата по тях.