Смъртта на цар Самуил в текстовете на българската култура

СТРАШИМИР ЦАНОВ

Естествено, няма да отбележим и коментираме всичко писано за смъртта на Самуил (пълен обзор на текстовете, посветени на царя, правят през 2014 г. на Националната кръгла маса „Образът на цар Самуил: художествена литература, история, фолклор, изкуство“ Елена Янакиева и Юлия Карадачка). Избираме само тези текстове на българската култура, които с оглед на ценностно функциониране, авторитет на авторите, естетическа стойност (за художествените) и място в националната памет са значими от наша гледна точка.