Медийни диалози

Даниела Кирова

Преди да бъде даден отговор на въпросите какво се случва с литературния текст, когато филмът пресича медийния му спектър и какво се случва с филма, който трансформира литературен текст на екрана, е необходимо филмът и литературният текст да бъдат поставени в теоретичен контекст.