Философски размисли за Европа

Добромир Добрев

Неговата нова книга ни представя отново онзи оптимист, когото познаваме. И трябва да признаем, че той прави до голяма степен успешен опит да ни убеди, че неговият оптимизъм за бъдещето на Обединена Европа има солидни основания, коренящи се в нейната жива и жилава цивилизационна и политическа идентичност.