Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности

Ася Атанасова

Обект на настоящото изследване е политическата дейност на меншевишката фракция в периода между двете революции – Февруарската и Октомврийската от 1917 г., това е и неговата хронологическа рамка. Периодът между революциите е един от най-интересните в историята на меншевишката партия, тогава е техният апогей: в организационното им развитие, в политическата им дейност, в ясно очертаните граници между различните течения, в сблъсъка на идеи между тях.