Моята педагогическа изповед

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА-ВУКОВА

Защо изповед? Мисля,че всеки човек в продължение на живота си изгражда свое верую и когато той разкрива искрено, откровено пътя, който e изминал при неговото формиране, може да направи това само в една изповед. Изповедта е разказ преди всичко пред себе си и стремеж да разкриеш себе си. А „педагогическа” е разбираемо: когато един човек е обгърнал повече от 60 години една професия, минавайки през всички стъпала на нейната „стълба” – от учител до професор, от доктор до почетен професор, до доктор хонорис.