Транспортна логистична система за екологичен морфологичен анализ на отпадъци

АНТОН АНТОНОВ

Монографичния труд е предназначен за специалисти, докторанти и студенти по специалност „Инженерна логистика“. Съдържанието му е подходящо за използване в редица дисциплини, като Транспортна логистика, Логистични системи за управление на материалните потоци, Инженерна екология, Техническа логистика и др.