Музикален фолклор в помощ на студента

ТОДОРКА МАЛЧЕВА

Изданието “В помощ на студента по музикален фолклор” е предназначено както за студенти от висшите училища, така и за всички, които проявяват интерес към българския музикален фолклор.