Петко Славейков за образованието

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА

Тази книга е предназначена за студенти, преподаватели и всички, които проявяват интерес към научни проблеми, свързани с видните личности от епохата на Българското възраждане.