Синтетичните упражнения в обучението по български език – теория и практика

М. Георгиева

Г. Янкова

Учебното помагало е създадено, за да помогне
на студентите от БФ, БИ и БЕРЕ, на учителите по БЕ в търсенето
на функционални методически решения с оглед на
обезпечаването на по-висока резултатност в ОБЕ.