Фактори за инвестиционни решения на фирмите

Свилен Тонев

Осигуряването на благоприятни условия за превръщане на спестяванията в инвестиции и увеличаване на реалния капитал е един от основните въпроси в икономическата теория и икономическата политика.