Практически курс по четене и свирене на хорови партитури

МАРГАРИТА ГЕНЧЕВА

Пособието „Практически курс по четене и свирене на хорови
партитури” е предназначено за студенти обучаващи се в специалност
„Педагогика на обучението по музика”.