Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация

Този сборник включва материали, обединени от общата тема „Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация“. Това е темата на научноизследователския проект, по който работиха всички преподаватели от катедра „Методика“.