Обществото и функциониране на човека в него

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА

Настоящата монография е теоретично изследване на социологическия портрет на обществото и функционирането на човека като личност в него.Монографията може да бъде в полза за хора, занимаващи се със социология, студенти обучаващи се в системата на социалните науки както и за читатели, чиито интереси са в тези области.