СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ

Сборникът се издава със средства на научноизследователски проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“.