Физическата култура и физическо възпитание в предучилищното образование

ЧАВДАР СОТИРОВ

Цел на нашето монографично изследване е да представим методологическите основи на формиращата се педагогика на физическата култура и позициите на физическата култура и физическото възпитание в детската градина, в хода на образователната реформа и в днешната образователна среда, като се съобразяваме с рамките на актулната законова и нормативна база.