Ученическите писмени текстове в прогимназиален етап

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА

В този контекст настоящият сборник предлага задачи в помощ на
осъществяване на интерактивна университетска образователна дейност с бъдещи
учители по роден език във връзка с усвояването на закономерностите на текста и
неговите разновидности.