Основи на електротехниката и електрониката

Христо Христов
Венцислав Бозаджиев

Предназначението на учебника „Основи на електротехниката и електрониката“ е да запознае студентите от бакалавърския курс на специалностите Физика, Астрономия, Биология и физика и Педагогика на обучението по техника и технологии на ШУ „Еп. К. Преславски“ с някои основни понятия от електротехниката, с основните градивни елементи, блокови и схемни решения в електрониката. Разгледани са и принципите, с които се реализират радио – и телевизионните предавания и приемания.