Системата „двигателна готовност“ – фактор за социализацията на децата в предучилищна възраст

Чавдар Сотиров
Екатерина Люцканова

Настоящето изследване е резултат от дългогодишна работа и наблюдения на авторите и експлицира проблеми, свързани със социализацията на децата в предучилищна възраст и тяхната двигателната дейност.