Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Настоящата монография не би била възможна без неоценимата подкрепа и помощ на редица специалисти, които пряко или косвено изиграха неоценима роля при събирането и обработката на нумизматичния материал, съдействаха при откриването на редки публикации, или помогнаха с ценни съвети от различно естество, касаещи техническото и компютърното оформление на ръкописа.