Ръководство за работа с топографска карта

Събин Иванов Иванов

Ръководството е предназначено за студентите от специалност „Геодезия“ на Факултета по технически науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.