Ритмическо възпитание за педагози

ЛЮБА ЗЛАТКОВА

Настоящото пособие е предназначено за студенти, изу-
чаващи специалностите: Музикална педагогика, Начална и
предучилищна педагогика, за учители по музика в детската
градина, началното и средното училище, както и за всички пе-
дагози в училище и детската градина, които имат интерес и
потребност да направят образованието по-ефективно.