Съвременни аспекти на професионалното образование и технологичното обучение

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

В настоящия момент българското образование се развива в съответствие с европейските стандарти и е висша обществена ценност.