Създаване на дигитален аранжимент със смартфон и таблет

СТЕФАН РУСКОВ

Мобилните устройства са една от областите с най-бърз растеж в рамките на глобалната технологична индустрия. Те са много достъпно и разпространено средство, което не изисква големи инвестиции в скъпо оборудване, а в същото време правят възможно проникването във всякакви сегменти на обществото, било то производствени, икономически, научни, културни, образователни и др.