Туркологични изследвания 2018

Преподавателската дейност на доц. Катерина Венедикова, от името на всички преподаватели от „Катедрата по турски език и литература” и студентите от специалностите „Турска филология” и „Турска филология с бизнес комуникация”.