Специализация на социалната администрация в България. Кратък курс лекции

МИЛОСЛАВА ЯНКОВА

Целта на краткия курс лекции “Специализация на социалната администрция в България” е да помогне при подготвката на висококвалифицирани управленски кадри и специалисти, експерти със съвременни теоретични знания и умения за компетентна работа в социалната сфера, за ефикасно провеждане на социалната политика в съответствие с европейските норми и стандарти.