Философска и социални идеи в етиката на XIX и XX век

МИЛОСЛАВА ЯНКОВА

В монографията са изложени философско-етически идеи на водещи философи от XIX век. Специално внимание се отделя на концепта за другостта сред идеите на философии от XX век. Практико-приложният аспект на тези идеи е показан в позициите по отношение на обучението, образованието и възпитанието на индивида и изграждането му като съзидателна личност и социалните аспекти на другостта.