Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии

Н а т а л и я П а в л о в а

К р а с и м и р Х а р и з а н о в

Тази книга е предназначена основно за студенти, които се подготвят за учители по математика, информатика и информационни технологии в различните образователни етапи, но може да бъде полезна и за базови учители, които имат необходимост от бърз достъп и лека комуникация със студентите, които обучават, а също така и за всички, които желаят да споделят свои уроци с широка аудитория.