Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи

Сборник с доклади от международен научно-преподавателски семинар на тема „Тюркологията – традиции и иновации”. проведен в Университет Къркларели, Турция
на 01 ноември 2018 г.