Учебно помагало по превод-(от и на турски език)

МЕНЕНТ ШУКРИЕВА

Помагалото има приложна насоченост и е предназначено за работа със студентите от специалност „Турска филология с бизнес комуникация” в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.
Съдържа материали за практическите занятия по превод като поредността на текстовете е съобразена със степента им на сложност.