Трансформации в професионализма: журналистическата парадигма

Снежана Великова

Целта на настоящото проучване е да се фокусира върху
журналистическия професионализъм и да предложи нови
възможности за концептуализирането му с оглед на променящия
се контекст на битуването и реализацията му.