УЧЕБНО ПОСОБИЕ ПО БАЗИ ДАННИ НА БАЗАТА НА MySQL

Валентина Дянкова

Учебното пособие по Бази данни представя базовите концепции при създаване на една база данни с помощта на MySQL. То е насочено към усвояване на знания, умения и навици за изграждане на база данни и манипулиране с данните.