БЪЛГАРСКАТА ПАМЕТ ЗА ЙОРДАН ЙОВКОВ

Книгата се издава с финансовата подкрепа на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.