Упражненията в обучението по български език в началното училище

Маргарита Георгиева

Калина Йочева

Учебното помагало е предназначено за студенти (бакалаври и магистри) от специалностите на Шуменския университет Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и информационни технологии.