Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца, в български условия

РОСИЦА МИХАЙЛОВА

Развитието на децата и защитата на техните права е национален приоритет, изискващ концентрация на ресурси, постоянно политическо и обществено внимание и максимална координация на политиките. Тяхната цел е осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.