Успешният ръководител самомениджмънт на училищния директор

Светлозар Вацов

Предлаганата книга в никакъв случай не трябва да се разглежда като своеобразен наръчник за поведение на училищния директор или като катехизис за успешно управление. Целта й е по-скоро да продължи от съвременни позиции организираното изследване и изучаване на труда на ръководителя, както и да предизвика размисъл у читателите за възможните пътища за собственото развитие и самоусъвършенстване.