Германският опит с детските институции

РОСИЦА МИХАЙЛОВА

Благоденствието на децата и предоставянето на адекватни услуги за тяхното оптимално индивидуално и личностно развитие са приоритет на социалната политика на всяка държава.