Методи за решаване на задачи от училищен курс по алгебра

ТОДОР ТРАЙЧЕВ

Настоящото ръководство е предназначено за дисциплината Училищен курс по алгебра и Методи за решаване на задачи в специалността Педагогика на обучението по математика и информатика.
То е помагало за студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и може да се използва в квалификационните форми за учители по математика и информатика.