Акценти в медийното образование

Лилия Лозанова

В настоящия труд са анализирани и възгледите на анкетираните относно познанията на подрастващото поколение за сeбеизразяване (създаване на собствени медийни текстове), включително в интернет и социалните мрежи. Анализирани са и отговорите на учителите използват ли допълнителна информация от медиите и глобалната мрежа при провеждането на своите уроци.