Индустриален мениджмънт

Андрей Богданов

Пламен Дянков

Настоящият учебник е предназначен за студентите от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Инженерна логистика“ и е разработен съгласно учебната програма по дисциплината „Индустриален мениджмънт“. В него са разгледани основните въпроси по организацията на промишленото производство.