Информационните технологии в обучението по български език и литература в 1. – 4. клас

Виолета Кюркчийска

Създадени за целите на обучението по български език и литература в 1. – 4. клас, те са опит на автора да осигури максимално благоприятна учебна среда, в която интерактивността съдейства за прилагането на компетентностния подход.