Системният подход при проектирането на логистични системи

Красимир Давидов
Таня Панайотова
Пламен Дянков

Учебното пособие е насочено към самостоятелната подготовка на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски‖, специалност „Инженерна логистика‖ при изучаването на дисциплината „Инженерно проектиране на логистични системи‖.