Писменост и механизми на четенето и писането

Пламен Петков

Представеният учебник „Писменост и механизми на четенето и писането” е предназначен за студенти по логопедия и по своя замисъл е въведение в нарушенията на четенето и писането.