Икономика на социалната сфера

Светлозар Вацов

Настоящият учебник е плод на дългогодишната практическа и преподавателска работа на автора в областта на икономиката, и в частност на икономиката на социалната сфера.