Insights in text linguistics from theory to practice

Rumyana Todorova

Учебното пособие по лингвистика на текста е предназначено за студенти английска филология, приложна лингвистика, начална училищна педагогика с английски език, и за всички, проявяващи интерес към текста като обект на лингвистическо изследване и неговите особености.