Музикалното изкуство и неговата публика. Проблеми на взаимодействието

ДАРИНА ВАСИЛЕВА

Ако настоящата работа позволява да бъде разглеждана
като опит за навлизане в проблематиката на приобщаването към
музиката на основата на идеи, кристализирали в други научни
дисциплини, нейната основна задача би могла да се счита за
изпълнена.