Наръчник по академично писане за студенти и докторанти

Соня Илиева
Силвия Салтирова – Радкова
Живко Жечев

Академичното писане е свързано и се реализира в рамките на академичната дейност. Академичният жанр се различава от други видове писане като креативното или белетристичното (за създаване на художествена литература) или личното (писане на писма или имейли до близки и приятели).