Въведение в невро- педагогическите основи на използване на съвременните информационни и компютърни технологии в обучението

Ивайло Буров

Тази книга изследва възможностите, за приложение на съвременните информационни и компютърни технологии в изследванията на когнитивните процеси.Книгата е предназначена за преподаватели, студенти и изследователи, проявяващи интерес към изследванията на познавателните процеси посредством съвременните информационни и компютърни технологии и търсещи възможност за приложението им в процеса на обучение.